Splošni pogoji

SPLOŠNI POGOJI OBRATOVANJA IN UPORABE VLEČNICE:

 • OBRATOVALNI ČAS VLEČNICE, CENIK IN POGOJE OBRATOVANJA DOLOČA VEJKPARK D.O.O.
 •  OSEBE DO 14. LETA STAROSTI LAHKO UPORABLJAJO VLEČNICO LE OB PRISOTNOSTI IN NADZORSTVU STARŠEV OZ. ZAKONITIH ZASTOPNIKOV, KI ZA NJIH PREVZEMAJO ODGOVORNOST. OSEBAM MED 14. IN 18. LETOM MORAJO STARŠI OZ. ZAKONITI ZASTOPNIKI IZPOLNITI OBRAZEC,* S KATERIM JIM DOVOLJUJEJO UPORABO VLEČNICE, TER DA SO SEZNANJENI S TVEGANJI V TEM ŠPORTU, IN DA SAMI PREVZEMAJO ODGOVORNOST. TAKA IZJAVA VELJA OD PODPISA DO PREKLICA OZ. 18. LETA STAROSTI.
 • VSI UPORABNIKI VLEČNICE MORAJO PODPISATI IZJAVO, DA SO SEZNANJENI Z OBIČAJNIMI IN OSTALIMI TVEGANJI ZA POŠKODBE, KI SPREMLJAJO TO DEJAVNOST, IN SAMI PREVZEMAJO ODGOVORNOST.
 • VEJKPARK D.O.O. DO UPORABNIKOV VLEČNICE NE PREVZEMA ODGOVORNOSTI, KI IZVIRA IZ DEJAVNOSTI SMUČANJA IN DESKANJA NA VODI TER OSTALIH PODOBNIH OBLIK DRSENJA PO VODNI GLADINI. VSAK, KI BO VOZIL NA PROGI, MORA SAM POSKRBETI ZA SVOJO VARNOST, VOŽNJO PRILAGODITI SVOJIM SPOSOBNOSTIM IN SE NE IZPOSTAVLJATI TVEGANJEM, KI PRESEGAJO NJEGOVE SPOSOBNOSTI.
 •  VSI UPORABNIKI VLEČNICE MORAJO DOSLEDNO UPOŠTEVATI NAVODILA OSEBJA VEJKPARK. OBVEZNA JE UPORABA ČELADE IN REŠILNEGA JOPIČA – BREZ IZJEM!
 • OSEBJE VEJKPARKA LAHKO PREPOVE UPORABO VLEČNICE VSEM, KI SE NEPRIMERNO IN NEDOSTOJNO VEDEJO, ALI TISTIM ZA KATERE JE UTEMELJENO SKLEPATI, DA UTEGNEJO POVZROČITI ŠKODO SEBI, NA OPREMI ALI OBJEKTIH TER VINJENIM OSEBAM IN OSEBAM, KI ZARADI DRUGEGA PSIHOFIZIČNEGA STANJA NISO ZMOŽNE VARNO UPORABLJATI NAPRAVE IN OBJEKTOV.
 • SPOSOJA OPREME JE OB NAKUPU VOZOVNICE BREZPLAČNA, A VSAK IZPOSOJEVALEC PREVZEMA ODGOVORNOST GLEDE POŠKODOVANJA STVARI, KI PRESEGA NORMALNO UPORABO IN PREDSTAVLJA MALOMARNOST.
 • S SPOSOJENO OPREMO NI DOVOLJENA VOŽNJA NA OBJEKTIH V VODI.
 • VOŽNJO NA VODNIH OBJEKTIH MORA UPORABNIKU PREDHODNO DOVOLITI OPERATER VLEČNICE IN JE NA LASTNO ODGOVORNOST.
 • OPERATER VLEČNICE PREPOVE (NADALJNJO) VOŽNJO VSAKOMUR, KI NE UPOŠTEVA TEH PRAVIL.
 • VSAK OBISKOVALEC VEJKPARKA DOVOLJUJE OBJAVO FOTO IN VIDEO GRADIVA, KI NASTANE ZA PROMOCIJSKE NAMENE VEJKPARKA.
 • PLEZANJE PO NAPRAVI JE SMRTNO NEVARNO IN STROGO PREPOVEDANO.
 • ZADRŽEVANJE NA ŠTARTNEM PONTONU JE DOVOLJENO LE UPORABNIKOM VLEČNICE, ZADRŽEVANJE V OKOLICI NAPRAVE JE DOVOLJENO LE EKIPI VEJKPARKA.

PTUJ, 11.6.2011                                                                                                                VEJKPARK d.o.o